Zrkadlenia 2017


(15. 04. 2017)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

   

  Zrkadlenia

  Zrkadlenia je celoslovenská literárna anonymná súťaž v tvorbe poézie pre autorov nad 15 rokov, v roku 2017 sa koná 5. ročník. Prihlášku nájdete na: www.lk-poet.estranky.sk/clanky/zrkadlenia/

  Organizátor súťaže: Literárny klub POET, oz Prievidza

  Uzávierka súťaže: 15. apríla 2017

  Vyhodnotenie súťaže: jún 2017

  Propozície:

   

  Podmienky súťaže.

  Kategória A: POÉZIA od 15 do 19 rokov (rozhoduje vek dosiahnutý v deň uzávierky)

  Kategória B: POÉZIA nad 20 rokov (rozhoduje vek dosiahnutý v deň uzávierky)

  Téma: 1., voľná téma, ľubovoľné poetické útvary v rozsahu maximálne 70 veršov spolu

              2., sociálne angažovaná poézia, max. jeden ľubovoľný poetický útvar v rozsahu 14 veršov

  Súťaže sa môžu zúčastniť autori od 15. rokov (rozhoduje vek dosiahnutý v deň uzávierky súťaže) s poéziou písanou v slovenskom jazyku.

  Práce nesmú byť až do vyhlásenia oficiálnych výsledkov uverejnené v tlačenej ani elektronickej podobe alebo zaslané do inej súťaže.

  Každý autor sa môže podľa uváženia zúčastniť ktorejkoľvek jednej alebo oboch súťažných tém.

  POZOR: SÚŤAŽ JE ANONYMNÁ!

  Práce sa zasielajú spolu s prihláškou výhradne v elektronickej podobe na adresu: zrkadlenia@gmail.com

  Vo formáte doc, docx, org, rtf, pdf.

  Prihlášku nájdete na stránke www.lk-poet.estranky.sk/clanky/zrkadlenia/

  Termín uzávierky je 15.04.2017.

  Výsledky budú vyhlásené v júni 2017. Ocenení autori na prvých troch miestach v oboch kategóriách získajú finančnú odmenu a možnosť zúčastniť sa literárneho víkendu v Prievidzi. Organizátor pozvaným účastníkom hradí cestovné a zabezpečí a hradí ubytovanie a stravu počas vyhodnotenia.

  Práce porota posúdi a určí finalistov, z ktorých vyberie autorov na prvé tri miesta. Všetci finalisti budú pozvaní na vyhodnotenie spojené so stretnutím s porotou. Porota si vyhradzuje právo niektoré z cien neudeliť. V prípade témy číslo dva (sociálne angažovaná poézia) bude udelená finančná prémia bez určenia poradia.

  Organizátor má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nebudú v súlade s podmienkami súťaže.

  Kontakt:              poetprievidza@gmail.com

                            zrkadlenia@gmail.com

  POROTA: Lenka Šafranová,  Mathej Thomka, Peter F. 'Rius Jílek, Richard Miške