Literárny Kežmarok 2017


(12. 04. 2017)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Literárny Kežmarok 2017

  Mesto Kežmarok

  vyhlasuje

  v rámci 52. ročníka Literárneho Kežmarku

  celoslovenskú literárnu súťaž

  žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike

  a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

  I. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

  II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) 
  – poézia a próza 

  III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

  Podmienky súťaže:

  Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

  Adresa pre odosielanie prác:

  Mestské kultúrne stredisko

  Starý trh 47

  060 01 Kežmarok

  Tel. kontakt: 052/452 21 65, 0904 496 442

  Uzávierka súťaže: 12. apríla 2017

  Vyhodnotenie súťaže: 8. – 9. júna 2017 v Kežmarku

  Víťazi sú pozvaní na dvojdňový pobyt do Kežmarku, kde sú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa bohatého sprievodného programu. 52. ročník LK bude venovaný 230. výročiu vzniku kežmarského lýceu a 90. výročiu vzniku slovenských gymnazialnych tried.