Poviedka 2017


(21. 08. 2017)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Viac o podujatí

    POVIEDKA - literárna súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje KK Bagala - vydavateľstvo pôvodnej tvorby od roku 1996. Uzávierka 21. ročníka bude v lete 2017.

    Súťaže sa môže zúčastniť autorka alebo autor s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Súťažný príspevok môže byť v rozsahu max. 15 normostrán. Práce anonymne posudzuje odborná porota, ocenené poviedky vyjdú knižne v zborníku najlepších prác Poviedka 2017.

    Stiahnite si prihlášku: http://www.literarnyklub.sk/…/LK_…/poviedka2010prihlaska.pdf

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013