35. ročník súťaže Krídla Ivana Laučíka


(30. 04. 2017)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Krídla Ivana Laučíka
  35. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov

  v y h l a s u j ú

  Žilinský samosprávny kraj
  Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
  a
  Mesto Liptovský Mikuláš


  • Súťaží sa v kategóriách poézia, próza. Počet cien a čestných uznaní určí porota.

  • Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.

  • V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz.

  • Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2017. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, e-mail a číslo telefónu. Účastník súťaže musí mať najmenej 15 rokov, horná hranica veku nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.

  • Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže a ocenených autorov.

  • Súťažné príspevky sa nevracajú. Ich zaslanie do súťaže sa považuje za súhlas so zverejnením. Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác v almanachu Výhonky, prípadne v iných dokumentoch.

  Mgr. Marcela Feriančeková
  riaditeľka knižnice
  Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého, Štúrova č. 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
  č. t. 044/5526216, e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com