Prekladateľská súťaž Dunaj na Vltave pozná mená víťazov


(17. 05. 2017)
  • V nedeľu 14. mája 2017 sa v Literárnej sále Medzinárodného knižného veľtrhu Svet knihy v Prahe konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov piateho ročníka prekladateľskej súťaže Dunaj na Vltave. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 21 účastníkov, ktorí prekladali ukážku z románu Petra Balka Vtedy v Lošonci zo slovenského do českého jazyka. Odbornú porotu tvorili a práce účastníkov súťaže posudzovali lingvistka Mira Nábělková, literárna vedkyňa Jana Pátková, jazykovedkyňa Iva Dvořáková a profesorka a vedecká pracovníčka Mária Kusá. Porota vybrala tri najlepšie preklady, ktorých autormi sú:

    1. miesto: Kateřina Zajícová

    2. miesto: Zuzana Kalinová

    3. miesto: Zdeněk Rakušan