Beseda s Martou Hlušíkovou


(22. 05. 2017, 10:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
  • Viac o podujatí

    Beseda so spisovateľkou pre deti Martou Hlušíkovou.