Jana Beňová a slovenská literatúra v Gavoi


(11. 07. 2017)
  •  Na XIV. ročníku literárneho festivalu Ostrov príbehov v sardínskom Gavoii prezentovala 2. júla slovenskú literatúru Jana Beňová. Nositeľka Európskej ceny za literatúru (2010) v živom rozhovore s talianskym spisovateľom a moderátorom Marcom Cubeddu predstavila svoj román Plán odprevádzania. Café Hyena. V taliančine vyšiel vo výbornom preklade Alessandry Mura, ktorá zachovala autentickosť Beňovej umeleckého štýlu, jazyka, spontánnosť, poetickosť a iróniu, vystihla vnútorný svet hrdinov, a tým poskytla talianskym čitateľom atmosféru dnešnej Bratislavy. Výber prezentácie ocenil aj organizátor festivalu, známy taliansky spisovateľ Marcello Fois, ktorý pred dvomi rokmi uviedol stretnutie s Ivanom Štrpkom a predstavil jeho poetické pásmo Ticho rukou. Desať elégií. Na prezentácii Jany Beňovej, ktorú pripravilil Slovenský inštitút v Ríme a Literárne informačné centrum, sedelo v hľadisku vyše 150 divákov.