Jarmila Samcová (15. 9. 1939 – 20. 8. 2017)


(22. 08. 2017)
  • Jarmila Samcová, prekladateľka a dlhoročná šéfredaktorka Revue svetovej literatúry, sprostredkovala našim čitateľom celú päťdesiatku kníh z anglofónnej a srbskej literatúry vlastnými prekladmi a monografickými číslami RSL venovanými národným literatúram nám pootvorila dvere takmer do celého literárneho sveta. Svojou redakčnou aj prekladateľskou prácou spájala kultúry, ale najmä ľudí, autorov a prekladateľov, ktorých okolo seba zoskupovala.

    parte-mail.pdf