Sprístupnenie historickej Lisztovej záhrady v rámci DEKD 2017


(15. 09. 2017 - 16. 09. 2017, 10:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Lisztova záhrada, Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Viac o podujatí

  Pozývame vás na kultúrne podujatie o historickej Lisztovej záhrade so zaujímavým sprievodným programom pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 (DEKD 2017)

  V rámci DEKD 2017 budú otvorené brány do Lisztovej záhrady s hudobným pavilónom a komentovanými výkladmi priblížená história záhrady a pavilónu (v ktorom v minulosti sídlil hudobný kabinet UKB). Prednášky doplnia fotografie záhrady a pavilónu zo 70-tych rokov 20. storočia ako aj súčasných priestorov hudobného kabinetu.

  Súbežne bude prebiehať výstava hudobnín a kníh s tematikou Franza Liszta. Prezentácia sprostredkuje aj vzťah Franza Liszta k Bratislave. Atmosféru dotvoria nahrávky Lisztových kompozícií.

  Súčasťou podujatia bude výstava s témou prírody v klasickej i populárnej hudbe. Hudobný kabinet vyberie zo svojho fondu audio a audio-vizuálne ukážky umeleckého spracovania fauny, flóry, ročných období. Návštevníci si budú môcť zvoliť počúvanie hudby aj podľa vlastného výberu z ponukového „playlistu“ Hudobného kabinetu. Výstavu budú ilustrovať originály či reprodukcie obalov a notového materiálu, ako aj informácie k svetoznámym dielam.

  Program:
  1. Voľný vstup do historickej Lisztovej záhrady a Lisztovho pavilónu
  2. Komentovaný výklad v Lisztovej záhrade so sprievodcom každú celú hodinu, začiatok o 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – posledný výklad
  3. Výstava o súvislostiach Franza Liszta s Bratislavou a Univerzitnou knižnicou v Bratislave spojená s ukážkami kníh, hudobnín a fotografií
  4. Príroda v hudbe: výstava o umeleckom spracovaní fauny, flóry
  a ročných období v klasickej i populárnej hudbe
  5. Atraktívne hudobné kompozície a balety s prírodnou tematikou:
  vlastný výber hudby na želanie z ponukového „playlistu“ hudobného kabinetu

  Web DEKD 2017: http://www.zhmao.sk/dekd/dekd-2016.html
  Plagát DEKD 2017 v Bratislavskom kraji: http://www.zhmao.sk/stranka_data/subory/dekd2017/ba-kraj-a3.pdf

  Usporiadatelia:
  Univerzitná knižnica v Bratislave
  Dni európskeho kultúrneho dedičstva

  Partneri:
  Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave
  Národný Trust n.o.