Anton Baláž prezentoval svoju tvorbu v Bruseli


(02. 10. 2017)
  •   V priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ bol literárny večer 28. 9. 2017 venovaný prozaikovi Antonovi Balážovi. Publikum sa najskôr zoznámilo s autorovou tvorbou prostredníctvom filmu Tábor padlých žien, ktorý vznikol podľa jeho rovnomenného románu. Potom rozhovor s autorom moderovala vedúca mediálneho oddelenia Jana Nagyová, v ktorom hovorili o anglickom vydaní tohto románu z roku 2016. (Preklad vyšiel v rámci projektu Sto slovanských románov – SLAWA s podporou EÚ.) Autor priblížil publiku málo známe osudy významných slovenských vzdelancov v oblasti lingvistiky a literatúry - teológa Jána Lajčiaka a literárneho vedca a významného matičiara Štefana Krčméryho, ktorí ho inšpirovali k napísaniu románov Prehovor, Ezechiel a Povedz slovo čisté (obidva vyšli v LIC). Diela boli k dispozícii prítomným účastníkom besedy a všetky sa aj predali. Publikum tvorili väčšinou pracovníci rôznych odborných inštitúcii spojených s pôsobením v Únii, a možno aj preto ich zaujali osudy ľudí, ktorí utvárali slovenskú históriu. Na besede sa osobne zúčastnil aj veľvyslanec SR v Belgickom kráľovstve Stanislav Vallo, ktorý bol aj iniciátorom tohto literárneho večera. Mnohí účastníci besedy vyjadrili záujem častejšie sa stretať s predstaviteľmi slovenskej literatúry.