150. výročie narodenia Timravy


(12. 10. 2017, 17:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Malokarpatská knižnica v Pezinku
  • s účasťou LIC
  • Viac o podujatí

    Večer pri príležitosti 150. výročia narodenia slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Rozprávanie poetky a esejistky Dany Podrackej o Timrave a knihe Timrava vo výbere Dany Podrackej, ktorá vyšla v Literárnom informačnom centre.