Anton Baláž - Povedz slovo čisté


(08. 11. 2017, 10:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
  • s účasťou LIC
  • Viac o podujatí

    Beseda z cyklu "Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja" s prozaikom, scenáristom, dramatikom, publicistom ANTONOM BALÁŽOM, spojená s prezentáciou jeho najnovšieho románu "Povedz slovo čisté", v ktorom si za hlavnú postavu zvolil Štefana Krčméryho (1892 – 1955), významnú kultúrnu osobnosť medzivojnového obdobia.