Lapinovci z letiska


(13. 11. 2017, 09:30)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Mestská knižnica v Piešťanoch
  • Viac o podujatí

    Beseda s autorkou knihy Viktóriou Laurent-Škrabalovou a ilustrátorom Matúšom Maťátkom.