Prezentácia publikácie Filozofi v Novembri


(16. 11. 2017 - 16. 11. 2017, 16:30)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Gondova 2, č. dv. 236
 • Viac o podujatí

  Prof. Valér Mikula predstaví publikáciu s názvom Filozofi v Novembri, ktorú sám zostavil. Účasť na diskusii prisľúbili aj aktéri novembrových udalostí, vtedajší študenti a pedagógovia.
  Publikácia obsahuje archívne dokumenty, prepis zvukových záznamov z fakultných mítingov, novinové články a spomienky aktérov na udalosti konca novembra a decembra 1989. Text dopĺňajú dobové dokumentárne fotografie.
  Profesor Valér Mikula, zostavovateľ publikácie, pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Nežnej revolúcie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorá vtedy patrila medzi dôležité centrá demokratizačného pohybu.