Prezentácia knihy Potopené duše


(22. 11. 2017 - 22. 11. 2017, 17:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Seminárna sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5, Bratislava
 • Viac o podujatí

  Srdečne pozývame na verejnú prezentáciu jedinečnej čítanky  Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorá prináša tvorbu zabudnutých aj doposiaľ neobjavených básní dvanástich slovenských poetiek.

  Najnovšiu publikáciu ASPEKTU, ktorá je priekopníckym činom v oblasti literárnej histórie, predstavia zostavovateľka, literárna vedkyňa Andrea Bokníková a literárny vedec Ján Gavura. Ukážky z tvorby autoriek publikovaných v čítanke prednesú herečky Divadla ASTORKA Korzo '90 Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková.

  Čítanka predstavuje tvorbu autoriek: Šára Buganová, Bela Dunajská, Henny Fiebigová, Ľudmila Groeblová, Zora Jesenská, Elena Kamenická, Sláva Manicová, Viera Markovičová-Záturecká, Nora Preusová, Viera Szathmáry-Vlčková, Viola Štepanovičová, Hana Záhorská. Výber z ich básnickej tvorby sprevádzajú medailóny o živote a diele, ukážky z nebásnických textov (článkov, esejí, korešpondencie) a fotodokumentácia.

  Názov čítanky vysvetľuje zostavovateľka Andrea Bokníková v úvodnej štúdii:

  Pomenovanie „potopené duše“ som si všimla u Ľudmily Podjavorinskej v názve jej eseje v časopise Živena (1937) dotýkajúcej sa situácie konca 19. a začiatku 20. storočia. (...) Označila ním ženy, ktoré „história vôbec nespomína“, ba dokonca ani „najbližšie okolie ich neoceňovalo“, a pritom vytvárali hodnoty kultúry často bez toho, že by sa prezentovali vydávaním kníh alebo cez funkcie vo verejnom živote. Svoj život a sily venovali starostlivosti o rodinu, neraz sa obetovali ako opora či inšpirácia niekomu inému...z tvorby autoriek publikovaných v čítanke prednesú herečky Divadla ASTORKA Korzo '90 Rebeka Poláková a Zuzana Porubjaková.