Poetický Púchov


(28. 02. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Centrum voľného času Včielka Púchov
 • Viac o podujatí

  Mesto Púchov

  Centrum voľného času Včielka Púchov

  vyhlasujú

  V. ročník literárnej súťaže poétov

  Poetický Púchov

  Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska.

  Súťažný žáner: poézia – tematicky voľné

  Počet prihlásených prác:  maximálne 3 práce od jedného autora písané strojom /počítačom na formáte A4

  Práce je potrebné poslať e - mailom:       poeticky.puchov@centrum.sk

  alebo poštou na: 

  Centrum voľného času Včielka Púchov
  Dáša Illyová
  Športovcov 904
  020 01 Púchov

  V sprievodnom liste autor uvedie:

  Meno, priezvisko, dátum narodenia, domácu adresu aj s PSČ, telefón, e-mail, žiaci a študenti tiež ročník a adresu školy.

  Súťaží sa v 4 vekových kategóriách :

  • žiaci ZŠ 3. – 5. ročník
  • žiaci ZŠ 6. – 9. ročník
  • študenti SŠ
  • dospelí

  Vyhodnotenie súťaže:

  • Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže.
  • Udelené budú tri ceny v každej kategórii a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.
  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v marci 2018.  Ocenení budú písomne pozvaní.

  Uzávierka súťaže je 28. februára 2018

  poetický Púchov 2018 - propozície.doc