(program štvrtok) Konferencia Poetika poézie venovaná životnému jubileu profesora Jána Zambora štvrtok


(07. 12. 2017, 09:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • Viac o podujatí

  Konferencia Poetika poézie, ktorá je venovaná životnému výročiu p. prof. J. Zambora (k 70-tke). Uskutoční sa vo štvrtok a piatok 7. a 8. 12. 2017
  Miesto: Filozofická fakulta UK v Bratislave,  Gondova 2, Bratislava, 2. poschodie, miestnosť číslo G 236.

  Štvrtok 7. 12. 2017

  9:00 – 11:00

  Moderuje Andrea Bokníková:

  Prof. Jaroslav Šušol, dekan FiFUK: Otvorenie konferencie

  Ján Buzássy: Príhovor o poézii a jej preklade

  Ľubomír Feldek: O dimenziách prínosu Jána Zambora

  Moderuje Anna Valcerová:

  Ladislav Šimon: Ján Zambor, básnik a prekladateľ, praktik a teoretik – poznámky

  k vzájomným vzťahom medzi rôznymi aktivitami

  Anton Eliáš: Ruská poézia 19. storočia v prekladoch Jána Zambora

  Mária Kusá: Ruská poézia 20. storočia v prekladoch Jána Zambora

  Paulína Šišmišová: K prekladom Jána Zambora zo španielčiny

  Diskusia

   

  Prestávka

   

  11:15 – 13:15

  Moderuje Mária Kusá:

  Anna Valcerová: Najnovšie básne Jána Zambora (ktoré nevyšli knižne)

  Ján Gavura: Básnik v básni – zviditeľnenie tvorcu

  Eva Maliti-Fraňová: Nad knihami poézie Jána Zambora a Miroslava Válka v ruskom preklade Natálie Švedovovej

  Diskusia

   

  Moderuje Ján Gavura:

  Viktoria Liashuk: Dvojjazyčná básnická zbierka Jána Zambora Obnova (Minsk 2013)

  v poetologickej interpretácii

  Marián Andričík: K anglickým prekladom slovenskej poézie.

  John Minahane: Prekladanie s viazaným veršom a rýmom (Osemnásť básní – Eighteen Poems Jána Buzássyho)

  Diskusia

  Obed

  14:30 – 15:30

  Moderuje Marián Andričík:

  Ivo Pospíšil: Poezie Ladislava Soldána jako způsob přežití

  Miloslav Vojtech: Recepcia básnickej tvorby Gottfrieda Augusta Bürgera v slovenskej a slovinskej poézii prvej polovice 19. storočia

  Alena Bohunická: O metafore ako interakčnom výtvore v básnických dialógoch

  Albert Lučanský: Literárna interpretácia Veľpiesne 8:6-7

  Diskusia