(program piatok) Konferencia Poetika poézie venovaná sedemdesiatke profesora Jána Zambora


(08. 12. 2017, 09:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Filozofická fakulta UK v Bratislave
 • Viac o podujatí

  Konferencia Poetika poézie, ktorá je venovaná životnému výročiu p. prof. J. Zambora (k 70-tke). Uskutoční sa vo štvrtok a piatok 7. a 8. 12. 2017
  Miesto: Filozofická fakulta UK v Bratislave,  Gondova 2, Bratislava, 2. poschodie, miestnosť číslo G 236.

  Piatok 8. 12. 2017


  9:00 – 11:00

  Moderuje Veronika Rácová:

  Dana Hučková: Poetika básnického posolstva v slovenskej modernistickej poézii

  Andrea Bokníková: Predstava času premietnutá do poetiky poézie i prózy – malá úvaha

  o tvorbe Ľudmily Groeblovej

  Monika Kekeliaková: „Květomluva“ v znamení biedermeieru, avantgárd a mystiky

  (Interpretačná sonda do básní Henny Fiebigovej, Paľa Olivu a Jakuba Demla)

  Diskusia

   

  Moderuje Ivana Hostová:

  Zoltán Rédey: Poetika a interpretácia lyriky (K poetike básne Štefana Strážaya)
  Marta Součková: Malé „príbehy“ v zbierkach slovenských ponovembrových poetiek

  Jana Juhásová: Litánie k svätým ako žánrový model básnických textov slovenskej lyriky

  20. a 21. storočia

  Peter Tollarovič: Miroslav Válek ako „nádej slovenskej katolíckej poézie“

  Diskusia

   

  Prestávka

  11:30 – 13:15

  Moderuje Monika Kekeliaková:

  Veronika Rácová: Premeny lyrického subjektu v poézii Ivana Štrpku

  Ivana Hostová: Tvorba Ivana Laučíka v súradniciach básnického experimentu

  Matúš Mikšík: Interpretácia básne Ivana Laučíka Aury

  Diskusia

   

  Moderuje Jana Juhásová:

  Irena Georgieva Dimova: Hra pre tvoje modré oči a Soľ do zmyslov: poetika

  ako možnosť odchýlky

  Mária Stanková: Báseň Miroslava Válka Štvornožci. Pokus o interpretáciu

  Martin Dzúr: Verš Jána Stacha

  Diskusia