Beseda o knihe Timrava vo výbere Dany Podrackej


(13. 12. 2017, 17:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne
  • s účasťou LIC
  • Viac o podujatí

    Beseda s poetkou a esejistkou Danou Podrackou o knihe Timrava vo výbere Dany Podrackej, ktorá vyšla v Literárnom informačnom centre k 150. výročiu narodenia prozaičky Boženy Slančíkovej Timravy (2. október 1867, Polichno – † 27. november 1951, Lučenec). V stredu 13. decembra v Mestskej knižnici v Šamoríne, Parkova 4 o 17:00.