POETICKÁ ĽUBOVŇA


(31. 01. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Stará Ľubovňa
 • Viac o podujatí

  Prešovský samosprávny kraj

  Ľubovnianske osvetové stredisko

  Mesto Stará Ľubovňa

       KDH

   

   

  vyhlasujú

   

  XXVI. ročník celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov

  s udelením ceny o. Vasiľa Kočembu

   

  POETICKÁ  ĽUBOVŇA

   

  Podmienky súťaže:

  súťaže sa môže zúčastniť stredoškolská a vysokoškolská mládež a dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže.

  Vyžadujú sa kratšie literárne útvary poézia 3 – 7 básní, 2 – 3 prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán.

   

  porota udelí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii,  mimoriadne ceny organizátorov a ceny za poéziu a prózu

   s náboženskou tematikou

   

  vyhodnotenie literárnej súťaže Poetická Ľubovňa  a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni v mesiaci marec 2018. Víťazom bude zaslaná pozvánka.

   

   

  Výsledky budú zverejnené po vyhodnotení na stránkach:

  www.osvetalubovna.sk,  www.staralubovna.sk

   

   

  súťažné práce zasielajte v troch tlačených exemplároch 

     a 1x v elektronickej forme do 31. januára 2018  na adresu:

  Ľubovnianske osvetové stredisko,

  Nám. generála Štefánika 5,  064 01 Stará Ľubovňa

  ( obálku označte heslom Poetická Ľubovňa )

  e- mail: osvetasl@nextra. sk

   

   

  súťažné práce nevraciame

   

   

   

  Kontakt: Irina Nováková -  052 / 43 239 83, 0908 998 795