Potopené duše


(16. 01. 2018, 17:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok
  • Viac o podujatí

    Malokarpatská knižnica v Pezinku vás pozýva na besedu o slovenských poetkách prvej polovice 20. storočia s literárnou historičkou a zostavovateľkou antológie Potopené duše Andreou Bokníkovouv. Malokarpatská knižnica pripravila besedu v spolupráci so spolkom Živena.