Uvedenie knihy: Jozef M. Rydlo - Parlamentné prejavy


(11. 01. 2018 - 11. 01. 2018, 16:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Viac o podujatí

  Libri Historiae, o.z., Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, Slovenský ústav v Ríme a Vydavateľstvo Post Scriptum si Vás dovoľujú pozvať na uvedenie knihy
  Jozef M. Rydlo
  Parlamentné prejavy
  Národnán rada Slovenskej republiky 2006 - 2010
  (4. volebné obdobie)

  Príhovory: Július Bidner, Juraj Marušiak, Natália Petranská- Rolková.
  Moderuje: Peter Bielik.
  Hudobný hosť: Ivan Ožvát, sólista opery SND.
  Umelecký prednes: Jozef Šimonovič a Trio Ad libitum.