Štipendijné pobyty Paula Celana pre prekladateľov vo Viedni


(09. 01. 2018)
 • Inštitút humanitných vied vo Viedni vyhlasuje výzvu pre prekladateľov na prekladanie žiadostí o štipendium na preklad diel z humanitnej, sociálnej a kultúrnej oblasti z východoeurópskeho do západoeurópskeho jazyka alebo medzi dvoma východoeurópskymi jazykmi.

  Cieľom štipendijného programu je zmierniť deficit a asymetriu vo výmene názorov a recepcii vedeckej literatúry od rozdelenia Európy na začiatku 20. storočia. Program podporuje preklady kanonických textov a súčasných kľúčových prác v humanitnom, sociálnom a kultúrnom odvetví. Zvláštny dôraz sa kladie na preklady relevantných diel autorov z východnej Európy a/ alebo žien. Vítané je aj tematické prepojenie s niektorou z výskumných oblastí Inštitútu humanitných vied vo Viedni. Beletria a poézia nebudú akceptované.

  Podmienky

  Štipendisti sú pozvaní stráviť 3 až 6 mesiacov v čase medzi júlom 2018 a júnom 2019Inštitúte humanitných vied vo Viedni, kde môžu pracovať na preklade svojich projektov. Štipendista dostáva mesačné štipendium vo výške 2 500 Eur na pokrytie všetkých nákladov spojených s pobytom vo Viedni. Inštitút humanitných vied navyše poskytuje štipendistom bezplatne kanceláriu s prístupom na internet, vlastné výskumné a administratívne zariadenia ako aj iné služby.

  Štipendista musí vyplniť online prihlášku, súčasťou ktorej bude:

  • životopis s bibliografickým zoznamom preložených diel alebo iných relevantných publikácií

  • meno autora a diela, ktoré bude štipendista počas pobytu prekladať z originálneho jazyka, a zdôvodnenie výberu

  • počet strán vybraného diela

  • zmluva alebo akceptačný list od vydavateľa s vyjadrením, že prekladateľ/ vydavateľ je majiteľom práv na preklad a jeho uverejnenie (alebo má možnosť ich získať)

  • plánovaný termín vydania publikácie

  • informácia o edičnom pláne vydavateľa

  Uzávierka na podanie žiadostí: 18. marec 2018

  Štipendisti budú vybraní odbornou komisiou. Žiadatelia budú informovaní o rozhodnutí komisie na konci jari 2018.

  Viac na: http://www.iwm.at/fellowships/celan/