Vyšehradské literárne štipendium 2018


(31. 01. 2018)
 • Výzva na podávanie prihlášok:

  Vyšehradské literárne štipendium 2018

  Štipendium je určené:
  -
  autorom alebo prekladateľom aspoň jednej tlačenej publikácie
  - esejistom, literárnym kritikom, literárnym publicistom a novinárom s najmenej tromi príspevkami uverejnenými v relevantnom médiu

  Štipendium bude prebiehať v Bratislave, Krakowe, Budapešti a v Prahe v týchto dvoch termínoch:
  -
  Jarný rezidenčný pobyt (6-týždňový): od 1. mája do 12. júna 2018 
  - Jesenný rezidenčný pobyt (3-mesačný): od 1. septembra do 30. novembra 2018

  Za Slovensko budú na každý termín prijatí štyria uchádzači alebo uchádzačky.

  Prihláška

  Viac informácií

  Kritériá pre výber

  Elektronickú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do polnoci 31. januára 2018