Tvoríme vlastnú knihu 2018 -medzinárodná súťaž


(24. 03. 2018 - 24. 03. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti

  Žilinského samosprávneho kraja

  vyhlasuje

  XIX. ročník medzinárodnej slovensko -česko -poľskej súťaže

  TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

  Národné kolo

  Téma: Ako princezná zachránila princa alebo kozliatko chcelo zjesť vlka.

  Vlastná verzia obľúbenej rozprávky

  FORMA:

  Formou je ilustrovaná kniha s maximálnym rozsahom od 10 do 30 strán. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky. Knihy viazané knihárom nebudú do súťaže zaradené.

  HODNOTENÁ BUDE

  obsahová kvalita,

  zhoda s tematickým zadaním,

  originalita príbehu /plagiáty nebudú v súťaži akceptované/,

  estetika, výtvarné cítenie,

  nápaditosť.

  SÚŤAŽÍ SA V TROCH KATEGÓRIÁCH

  I. kategória -deti do 12 rokov,

  II. kategória -deti a mládež od 13 do 16 rokov,

  III. kategória -deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení.

  Súťaž je určená

  žiakom základných a stredných škôl príslušnej vekovej kategórie, pre verejné knižnice, kultúrne strediská, špeciálne školy a výchovné strediská.

  Do súťaže je možné sa zapojiť aj individuálne alebo maximálne v dvojčlenných autorských kolektívoch.

  SÚŤAŽ BUDE PREBIEHAŤ V DVOCH ETAPÁCH

  I. etapa -na národnej úrovni -Slovensko, Česká republika a Poľsko /partnerské knižnice/,

  II. etapa –na medzinárodnej úrovni

  Súťažné práce národného kola v Slovenskej republike je potrebné zaslať na adresu:

  Krajská knižnica v Žiline

  Ul. A. Bernoláka 47

  011 15 Žilina

  Na obálku text: TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

  KONTAKTNÉ OSOBY v SR /pre národné kolo/

  Janka Zurovacová, tel.:041/7233090, mail: janinkaza@seznam.cz

  Zuzana Mjartanová, tel.:041/7232745, mail: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

  Konečný termín odoslania prác do

  národného kola v Slovenskej republike je 24. marca 2018

  Podrobnosti súťaže nahttp://www.krajskakniznicazilina.sk/downloads/tvk2017-2018propoz.pdf