Jedna báseň s Viktorom Suchým: Inventúra


(07. 02. 2018, 19:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Kabinet pomalosti, Račianska 78, 83102 Bratislava
  • Viac o podujatí

    Knihovník Viktor Suchý predstaví jednu z možností, ako čítať báseň Inventúra nemeckého autora Güntera Eicha (1907 - 1972). Báseň vyšla v zbierke Neskôr v preklade Jána Štrassera a Petra Zajaca vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ roku 1984.