Ihnátove Hanušovce 2018


(31. 05. 2018 - 31. 05. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Neanonymná literárna súťaž v žánri poézie, prózy a publicistiky pre autorov nad 10 rokov.

  Súťaž je tematicky neobmedzená, súťaží sa v troch vekových kategóriách: I.  žiaci základných škôl, II. študenti stredných škôl a III. dospelí.

  Vyhlasovatelia súťaže: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, MsKS mesta Hanušovce nad Topľou, Hanušovský literárny klub HALIKLUB

  Uzávierka súťaže: 31. mája 2018

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov: september 2018 v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Oceneným bude zaslaná pozvánka.

  Roku 2018 sa koná 8. ročník súťaže.

  Mesto Hanušovce nad Topľou

  MsKS mesta Hanušovce nad Topľou

  Hanušovský literárny klub HALIKLUB

  vyhlasujú VIII. ročník literárnej autorskej súťaže


  IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018

  Podmienky súťaže

  Účastník musí mať najmenej 10 rokov, horná veková hranica je neobmedzená. Prijaté budú len vlastné práce písané po slovensky, doposiaľ nepublikované. Počet prihlásených prác:

  Od jedného autora minimálne 2 a maximálne 5 prác písaných strojom / počítačom na formáte A4 (max. 20 strán).

  Práce vytlačené v 3 kópiách na obálke označené IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018 poslať poštou najneskôr do 31. mája 2018 na adresu:

  Mestské kultúrne stredisko

  mesta Hanušovce nad Topľou

  Mierová 333/3

  094 31 Hanušovce nad Topľou

  Kontakt pre informácie:  Mgr. Agáta Krupová – 0902 970 853          

  V záhlaví každého súťažného textu musí byť uvedené:

  • meno a priezvisko autora;
  • dátum narodenia;
  • presná adresa bydliska vrátane PSČ, telefón, e- mail;
  • u žiakov a študentov uviesť ročník a presnú adresu školy.

  Súťažné žánre
       POÉZIA – tematicky voľné.
       PRÓZA – tematicky voľné.
       PUBLICISTIKA – téma: Hanušovce nad Topľou – ako ich poznáme? (Ľubovoľný publicistický žáner.)

  Súťažné kategórie

  Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
       I. žiaci základných škôl
       II. študenti stredných škôl
       III. dospelí

  Uzávierka súťažných príspevkov je 31. mája 2018.

  Vyhodnotenie súťaže

  Práce v literárnej súťaži posúdi odborná porota v zložení PhDr. Peter Karpinský, PhD. (spisovateľ a jazykovedec)  a PaedDr. Eva Kollárová (pedagogička, poetka, autorka piesňových textov a vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu). Porota určí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii a Hlavnú cenu Jána Ihnáta. Víťazom budú udelené diplomy a Zborník víťazných prác IH 2018; laureát Hlavnej ceny Jána Ihnáta bude odmenený finančnou cenou a zborníkom.

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci september 2018 v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Oceneným bude zaslaná pozvánka.

  Výsledky súťaže Ihnátove Hanušovce 2018 budú zverejnené na webovej stránke www.hanusovce.sk (WEBnoviny) a www.mskskastielhnt.sk .

  Súťažné práce nevraciame.