O fyzike, látkach, poliach a javoch


(13. 02. 2018, 17:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok
  • Viac o podujatí

    Malokarpatská knižnica v Pezinku pozýva všetkých, ktorí chcú preniknúť do tajomstiev fyziky. O fyzike, jej látkach, poliach a javoch bude besedovať prozaik Márius Kopcsay s RNDr. Markom Michalkovičom, CSc.