Masaryk (Poézia demokracie)


(19. 02. 2018, 18:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  A4, Karpatská 2, Bratislava
 • Viac o podujatí

  Poézia demokracie je multižánrový kultúrno-vzdelávací formát o spoločnosti, histórii a literatúre, ktorý cez slovenskú angažovanú poéziu približuje v čase 100. výročia vzniku ČSR a narastania krajnej pravice a krajnej ľavice, význam demokracie, ako doposiaľ najvhodnejšieho spoločenského zriadenia.

  „Demokracia nie je panovaním, ale prácou k zabezpečeniu spravodlivosti. A spravodlivosť je matematika humanity.“ Tomáš Garrigue Masaryk. Nebol len hlavou Československa, ale v českom a slovenskom priestore aj otcom moderného liberálno-demokratického svetonázoru. Zakorenil idei, ktorých hodnoty dodnes mnohí oceňujeme, bránime, šírime a ktoré našli svoje miesto aj slovenskej medzivojnovej poézii. Nahliadnime tak do širokého literárno-spoločenského rozmeru fenoménu Masaryka.

  Moderuje Lukáš Krajčír (FiF UK), diskutujú historik Dušan Kováč (HÚ SAV), politológ Andrej Findor (FSEV UK), literárna vedkyňa Mária Stanková (FiF UK).

  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Partneri: Ladon, A4 – priestor súčasnej kultúry, Projekt Batyskaf.