O marketingu v knižnici teoreticky i prakticky


(27. 02. 2018, 17:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Goetheho inštitút v Bratislave
 • Viac o podujatí

  Potrebujú knižnice marketing?
  Úspešný marketing je pre mnohé knižnice nedosiahnuteľnou výzvou. Jedným z dôvodov je, že knihovníci sú odborníci, zameraní pôvodne na získanie, spracovanie a uchovanie informačných zdrojov a väčšinou svoju prácu vykonávajú bez toho, aby o nej verejnosť vedela. V súčasnosti je však dôležité, aby sa knižnice vedeli ukázať a obhájiť svoju činnosť. 

  Andrea Hrčková koncom minulého roka vydala svoju prvú monografiu Marketing knižníc orientovaný na používateľa.
  Andrea pôsobí ako odborná asistentka na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety zamerané na optimalizáciu webových stránok, vyhľadávanie a organizáciu informácií, marketing knižníc a nové média.

  Spoločne uvedieme do života túto publikáciu, súčasťou bude aj odborná diskusia k problematike marketingu knižníc.

  Hosťami diskusie sú:
  - Beáta Bellérová, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
  - Denisa Kovácsová, Malokarpatská knižnica v Pezinku
  - Tamara Zajacová, Goetheho inštitút

  Monografia je dostupná online pod licenciou Creative Commons tu:http://stella.uniba.sk/texty/AH_marketing_kniznic.pdf 

  Tešíme sa na vás 27.2.2018 o 17,00 v Goetheho inštitúte na Panenskej 33 v Bratislave.