Zuska Kepplová vo Vilniuse


(07. 03. 2018)
  • Na medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Vilniuse vystúpila 24. 2. 2018 aj slovenská autorka a publicistka Zuska Kepplová. Pri príležitosti osláv 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa organizátori veľtrhu rozhodli pozvať zástupcov krajín, ktorých sa táto historická udalosť bezprostredne dotkla a formovala ich nové dejiny. Témou spisovateľkinej diskusie s litovským autorom Eugenijusom Alisankom bola aj súčasná situácia v oblasti kultúry a literatúry na Slovensku a odkaz spomínanej storočnice. Autorka skonštatovala, že kontakty medzi našimi dvoma literatúrami sú slabšie. Určite by bolo dobré ich v budúcnosti intenzívnejšie rozvíjať.