Literárna Nitra


(08. 06. 2018, 10:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Nitra
 • Viac o podujatí

  LITERÁRNA NITRA
  Stretnutie so spisovateľmi
  Podujatie na pešej zóne

  PROGRAM 8. júna

  od 10.00 do 12.00 h, pešia zóna
  Beseda s detskými spisovateľkami Ruženou Smatanovou a Danušou Faktorovou

  od 13.00 do 18.00 h, pešia zóna
  Stretnutia a besedy regionálnych autorov moderované odborníkmi z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr UKF v Nitre:

  od 13.00 do 14.00 h
  Miroslav Eliáš, Oto Malý, Imrich Točka

  od 14.00 do 15.00 h
  Milan Hodál
  Igor Hochel
  Drahomíra Pechočiaková

  od 15.30 do 16.30 h
  Michaela Galambošová
  Eva Hrašková
  Noro Olvecký

  od 16.30 do 17.30 h
  Andrea Novosedlíková
  Mark E. Pocha
  Ružena Scherhauferová
  Zuzana Šedá
  Eva Ava Šranková
  Jana Šulková


  Hudobné skupiny
  od 15.00 do 15.30 h
  UKND

  od 17.30 do 18.00 h
  Velvet Views