Mila Haugová bola na literárnom turné v Nemecku


(29. 05. 2018)
  • Prvé autorské čítanie sa konalo v Ulme, v krásnych priestoroch zrenovovanej renesančnej budovy Múzejnej spoločnosti, v utorok 15. Mája 2018. Večer otvoril prezident spoločnosti Klaus Rinkel a odovzdal slovo vydavateľovi Thomasovi Zehenderovi z vydavateľstva danube books, aby predstavil dvojjazyčný výber z Haugovej poézie Langsame Bogenschuetzin / Pomalá lukostrelkyňa. Básne do nemčiny preložila Slávka Rude-Porubská. Večer moderovala Daniela Humajová a v diskusii o predstavovanej knihe, o písaní a prekladaní Mila Haugová na vysokej úrovni prezentovala slovenskú poéziu v nemeckom preklade. Atmosféra čítania bola veľmi dobrá, publikum pozorné a teší nás aj ohlas v tlači. Na druhý deň 16. mája nasledovalo autorkino druhé, dvojhodinové čítanie a diskusia so študentami a ďalšími priaznivcami slovenskej literatúry na katedre slavistiky univerzity v Kolíne. Lektorka Dr. Marianna Koliová už dopredu oboznámila študentov s tvorbou Mily Haugovej, dvaja študenti slavistiky zarecitovali výber z jej poézie a potom Mila predniesla svoje básne; čítala už pripravenému publiku a odpovedala na otázky o tvorbe a jej zmysle, o súvislostiach života a umenia. Dr. Koliová skvele a odborne sprevádzala slovom celý úspešný prezentačný večer. Do tretice sa predstavila Mila Haugová nemeckému publiku 18. mája na Malakademie v Bonne, v krásnych priestoroch galérie v umeleckom ateliéri, kde boli vystavené originály kresieb Renaty Mussett (pochádzajúcej zo Slovenska), ilustrátorky obálky a vnútra knihy Pomalá lukostrelkyňa. (Kniha vyšla v roku 2017 s finančnou podporou LIC.) Podujatie znova moderovala Dr. Marianna Koliová, ktorá viedla celý večer tento raz trochu inak, pre publikum v galérii bol zameraný nielen literárne, ale aj výtvarným smerom. Po dvojjazyčnom čítaní Mily Haugovej sa rozvinula diskusia o súvzťažnostiach básní a kresieb v samotnej knihe a o vzájomnej inšpirácii písania a kreslenia. Táto zmysluplná literárna cesta našej poprednej autorky určite prispela k lepšej informovanosti nemeckého publika o slovenskej poézii.