Slovensko a Slovinsko vo "Fraktáloch SK/SI"


(12. 06. 2018)
 • "Mraky nejsou koule, hory nejsou kužele, blesk se nešíří po přímce. Fraktální geometrie je obrazem vesmíru, který je hrbolatý, nikoliv rovný, a poďobaný, nikoliv hladký. Je to geometrie důlků, jamek a hrbolů, pokřivenin, spletí a deformací."

  Benoit MANDELBROT,

  zakladateľ fraktálovej geometrie

   

  "Kultúra, spolu s ňou aj literatúra a umenie, stojí a padá na jednotlivcovom zmysle pre odchýlku a rozdiel; akákoľvek normatívna totožnosť je kultúre cudzia a hatí jej rozvojový potenciál."

  Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR,

  zakladateľka projektu „Fraktály SK/SI“

  30. a 31. mája 2018 sa spoločným vystúpením umelcov zavŕšil 2. ročník medzinárodného bilaterálneho projektu „Fraktály SK/SI“. Jeho koncepčným zámerom je povzbudiť intenzívnejšiu literárnu, umeleckú a intelektuálnu výmenu medzi Slovenskom a Slovinskom v krátko- až strednodobom časovom horizonte. Podujatia a sprievodné publikačné aktivity organizované na Slovensku aj v Slovinsku spájajú literátov a umelcov z obidvoch krajín a vytvárajú priestor pre ich umeleckú aj ľudskú synergiu či spoločnú tvorivosť. Tohtoročný leitmotív Fraktálov Literatúra a jej presahy výnimočne dobre odráža povahu tvorby umelcov zúčastnených v projekte, ktorí neostávajú uväznení v striktne literárnom vymedzení svojho pôsobenia, ale ho tvorivo presahujú rôznymi smermi. Vlani v rámci prvého ročníka v Dome literatúry Maribor spoluúčinkovali Stanislava Chrobáková Repar, slovenská a slovinská autorka, a slovinský multimediálny umelec Lado Jakša.

  V rámci slovinskej časti druhého ročníka „Fraktálov SK/SI“ sme slovinskému publiku predstavili autorskú a ilustrátorskú tvorbu, rovnako myšlienkový a duchovný svet spisovateľa a výtvarníka Daniela Pastirčáka, tiež kazateľa Cirkvi bratskej a verejného intelektuála, v spolupráci so slovinskou poetkou Marijou Švajncer, ktorá je zároveň filozofkou zaoberajúcou sa východnými náboženstvami, noetikou a etikou či kultúrnou publicistkou. Z ich umeleckej a profesijnej spolupráce vzišla obrazovo-textová brikoláž Sophia inkognito / Sofija inkognito, vytlačená v podobe umelecko-propagačnej „skladačky“. Jej súčasťou je aj mini-esej obidvoch tvorcov na tému: „Viditeľné nevytvára rozdiely“ (Hélène Cixous), pričom autorstvo i kontext výroku pred nimi ostali utajené. Druhú umeleckú dvojicu, ktorú sme v rámci tohtoročnej slovinskej časti projektu predstavili publiku i čitateľom, tvoria fotograf, vydavateľ, kultúrny a ekologický aktivista Stano Jendek a významná autorka „glokálnej“ poézie haiku Alenka Zorman, členka World Haiku Association, ktorá v posledných dvoch desaťročiach spoluformovala haiku-scénu v Slovinsku aj za jeho hranicami. Publikačný výstup zo spoločného účinkovania obidvoch umelcov predstavuje propagačno-bibliofilské vydanie foto-haiku V pominuteľnosti všetkého / V minljivosti vsega, ktoré čitateľom približuje jednak ich tvorbu a jednak projekt, ktorý tieto dve osobnosti na čas spojil v spoločnom tvorivom úsilí.

  O mediáciu medzi umelcami, obojsmerný preklad textov i tlmočenie a moderovanie na scéne sa postarala zakladateľka projektu Stanislava Chrobáková Repar, tiež prekladateľka a literárna vedkyňa. V jej dramaturgii sa umelci predstavili v dvoch najväčších slovinských mestách – Ľubľane a Maribore. Súčasťou podujatí sú aj výstavy z výtvarnej, ilustrátorskej a fotografickej tvorby slovenských účastníkov podujatia v spomínaných mestách; ich otvorenie sa uskutočnilo v rámci jednotlivých autorských prezentácií.

  „Fraktály SK/SI“ tento rok prebehli pod kuratelou Spoločnosti Kolomana Sokola a jej predsedníčky, výtvarnej teoretičky a kurátorky Zuzany Gažíkovej. K realizácii projektu svojím dielom prispeli aj pozývajúce a spolupracujúce inštitúcie zo Slovinska: Mariborská literárna spoločnosť (MLD) a Knižnica Otona Župančiča (KOŽ) v Ľubľane. Pripomeňme ešte, že na jeseň na Slovensku recipročne vystúpia slovinské poetky Maja Vidmar a Barbara Korun, ako aj básnik Marjan Pungartnik, garant bilaterálnej spolupráce na slovinskej strane a šéfredaktor prvého slovinského online časopisu Locutio. Predstavia sa v súčinnosti so slovenskými hudobnými a výtvarnými umelcami, resp. ich dielami. Slovenskú aj slovinskú časť projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  (F-press)