Ceny LF za literárnu tvorbu za rok 2017


(13. 06. 2018)
 • Ceny LF za literárnu tvorbu za rok 2017

   Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2017

   Anton Baláž za dielo Povedz slovo čisté (LIC)

   Cena Ivana Kraska za rok 2017

   Porota cenu neudelila.  

   Cena Imre Madácha za rok 2017

  - za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

   László Barak za dielo Én nem menni lakni külföld

                                      Ja neísť bývať na zahraničie (OZ KALLIGRAM)

   

   Cena Ivana Franka za rok 2017

  - za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

   Jozef Zbihlej za dielo Naodynci z požovklym listiam

                                      Osamote so zožltnutým lístím  (SUSS)

  - za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:

  Ivan Jackanin za preklad diela Ľuboš Jurík: Rik dovšyj niž storiččia

                                                     Rok dlhší ako storočie (TIMPANI)

  Cena Alexandra Pavloviča 2016 – 2017

   - za pôvodné dielo v rusínskom jazyku:

   Ľudmila Šandalová za dielo Červenyj bereh

                                                 Červený breh (TOTA AGENTURA)

   

  Prémie za literárnu tvorbu za rok 2017

  V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2017:

   - v kategórii poézia:

    Oľga Gluštíková za dielo Atlas biologických žien (EMSA)

  - v kategórii próza:

    Jaroslav Klus za dielo Pseudologia phantastica (VSSS)

  - v kategórii dráma:

    Ladislav Kerata za dielo Dobro (DAB NITRA)

   - v kategórii detská literatúra:

    Peter Karpinský za dielo Teta Agáta a jej mačacia sedmička (PERFEKT)

  - v kategórii literatúra faktu:

    Ivan Mrva za dielo Mária Terézia – vladárka a matka (PERFEKT)

  - v kategórii literárna veda:

    Andrea Bokníková za dielo Potopené duše (ASPEKT)

  - v kategórii esejistika:

    Rút Lichnerová  za dielo Hlbiny bezpečia (LIC)

   V rámci Ceny Ivana Kraska 2017:

   Nina Kollárová za dielo Premlčané ticho  (EMSA DOTYKY)

   Mara Stanková za dielo LottiNElásky   (MARENČIN PT)

   Peter Gustáv Hrbatý

  Ján Jendrichovký za dielo Apokalyptická dráma (EMSA DOTYKY)  

   V rámci Ceny Imre Madácha 2017:

   Anikó N. Tóth za dielo Szabad ez a hely? – Máte tu voľné? (OZ KALLIGRAM)

   Zoltán Szalay za dielo Felföld végnapjai – Posledné dni Hornej zeme   (OZ KALLIGRAM)

  Pál Száz za dielo Fűje sarjad mezőknek – Tráva v poliach bujnie (OZ KALLIGRAM)

   V rámci Ceny Ivana Franka 2017:

   Vasiľ Dacej za dielo Karnaval - Karneval (SUSS)

  Prokip Kolisnyk za dielo Čarunka misterij - Voština mystérií (SUSS)

   V rámci Ceny Alexandra Pavloviča 2016 – 2017

   Mikuláš Kseňák za dielo Medviďata na prohuľci  - Medvieďatá na  prechádzke (OZ KOLYSOĆKA)