Stretnutie s Irenou Brežnou


(20. 06. 2018, 18:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Letná čitáreň U červeného raka, Bratislava
  • Viac o podujatí

    Švajčiarsko-slovenská spisovateľka Irena Brežná bude čítať z novej knihy Postrehy emigrantky, ktorá prináša výber esejí, próz a reportáží z rokov 1981 až 2017.