Druhý ročník festivalu poézie Feliber Poetry


(04. 06. 2018)
 • Stretli ste sa niekedy so slovom feliber? Jeho pôvod korení v okcitánčine, čo je jazyk spojený s južným Francúzskom a severným Španielskom, teda so stredomorskými oblasťami. Označuje člena literárnej skupiny založenej v roku 1854 vo francúzskom Provensálsku. Najznámejším felibrom bol básnik Frédéric Mistral, ktorý v roku 1904 získal Nobelovu cenu za literatúru.

  V našom stredoeurópskom priestore sa toto slovo už druhý rok spája s mestami Pezinok a Modra, pretože práve tu sa koncom mája (24. 5. -- 27. 5. 2018) konal druhý ročník medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry.

  Feliber Poetry – to je infúzia blahodárneho nektáru rovno do žily. Nielen pre divákov a diváčky, ale aj pre básnikov a poetky, ktorí mali možnosť tento rok na festivale predstaviť svoju najnovšiu poéziu. Hlavný program tvorili literárne diskusie a autorské čítania, ktoré dopĺňali početné sprievodné podujatia, vernisáže výstav, filmové projekcie, koncerty, výtvarná dielňa... Piatkový program bol sústredený do kontemplatívneho prostredia Schaubmarovho mlynu v Pezinku, pýšiaceho sa stálou expozíciou insitného umenia z územia Slovenska. Spustil ho slovenský básnik Michal Habaj symbolickým spustením mlyna svojou básňou. V sobotu sa poézia krútila hlavne v Historickej radnici mesta Modra. Za všetkých slovenských, českých, maďarských či poľských účinkujúcich a účinkujúce spomeňme Jána Buzzásyho, Martina Sendeckého (PL), Petra Borkovca (CZ), Jáchyma Topola (CZ), Máriu Ferenčuhovú, Petra Šuleja, Erika Grocha, Erdős Virág (HU), Agda Bavi Paina, Julianu Sokolovú, Petra Ciba, Rudolfa Dobiáša, Petra Maděru (CZ), Mareka Šindelku (CZ) či Valerija Kupku.

  Ako súčasť programu treba spomenúť aj návštevu a doobedňajšie posedenie v Hamrštíle, dome učupenom medzi vinohradníckymi vŕškami tesne nad Modrou, v ktorom kedysi tvoril a žil spisovateľ Vincent Šikula.

  So slovenskými autormi,ktorí sa na festivale nezúčastnili, mohli sa návštevníci stretnúť aspoň prostredníctvom fotografií Lucie Gardin na výstave Tváre slovenských spisovateľov v Historickej radnici v Modre.

  Festival spojil nielen básnikov rôznych poetík a jazykov, ale aj generácií. Osobité miesto patrilo domácemu bardovi Jozefovi Mihalkovičovi, ktorý po dlšom čase vystúpil na verejnosti v programe spojenom s vernisážou výstavy Jej mesto v jeho svete v Múzeu Ľ. Štúra. Výstava bola venovaná práve jemu a Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej. Túto generáciu básnikov zastupovali aj Ján Buzássy a Rudolf Dobiáš, ktorí zaujali nielen ukážkami svojej tvorby, ale sviežimi, jasnozrivými vystúpeniami na besedách.

  Za výbornou festivalovou atmosférou na všetkých miestach, kde sa podujatia a priateľské stretnutia v Pezinku a Modre konali, bolo cítiť nadšenie a neúnavnú ochotu organizátorov – všetkých pracovníčok Malokarpatskej knižnice na čele s riaditeľkou Danielou Tóthovou a Veronikou Šikulovou a Kultúrneho centra Modra, jeho riaditeľky Marcely Kvetkovej a Jána Sklenára. Dokázali spojiť sily aj obe mestá, aby návštevníkom ukázali ich krásne miesta a vniesli do nich poéziu, ktorá k nim vždy patrila ako víno.

  Festivalu držíme palce a tešíme sa na ďalšie ročníky.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013