CAPALEST 2018


(16. 08. 2018 - 18. 08. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie so zahraničnou účasťou
 • Miesto konania

  Banská Štiavnica
 • s účasťou LIC
 • Viac o podujatí

   

  Tento rok sme zmenili smer. Ideme na západ! Vitajte na CAPALOUEST!

  Pozývame Vás na stretnutia s poéziou, jej tvorcami, prekladateľmi a interpretmi do Banskej Štiavnice.

  ŠTVRTOK 16. 8. 2018

  15.00 Libresso

  Babylon jazykov

  Ako každý rok v túto hodinu sa stretnete so všetkými jazykmi prítomnými na festivale (tento rok to budú francúzština a slovenčina), započúvate sa do ich zvučnosti a tajomnosti.

  Účinkujú: Rút Lichnerová, Anton Hykisch, Ján Gavura, Agda Bavi Pain, Peter Šulej, Mária Ferenčuhová, Michal Habaj, Dana Podracká, Silvia Majerská, Veronika Dianišková, Eva Tomkuliaková, francúzska poetka Linda Maria Baros a francúzsky básnik Guillaume Métayer

  17.00 Libresso

  Vzdialený nárek za blízkosťou / autorské čítanie

  Eva Tomkuliaková, Agda Bavi Pain

  Agda Bavi Pain sa zjavuje v širokom kultúrnom priestore – od hudby, cez scenáristiku, réžiu, filmovú kritiku až po poéziu a prózu – pod viacerými identitami. Aj v najnovšej básnickej zbierke Pästiarsky list zostáva rebelom s jasným morálnym postojom

  Eva Tomkuliaková v pripravovanej druhej knihe Cudzie slová, ktorá vyjde na jeseň 2018, experimentuje s viacerými hlasmi – napríklad s hypnotickým hlasom ovplyvňujúcim vedomie aj nevedomie či s neurotickým hlasom vyskladaným z banálnych konverzácií, ktoré v jednoliatom prúde pôsobia dojmom absolútneho zneistenia a pochybností o povahe skutočnosti.

   

  19.30 Rytierska sála Starého zámku

  Zlaté časy / koncert

  účinkujú: Robin Troman, Thierry Meunier

  Koncert v rámci turné Cap v regióne pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sme pomenovali podľa názvu jednej zo skladieb, ktorú hráme z dielne Sieura Gaultiera z Marseille. Program je zostavený z diel renesancie a baroka, kde ruka v ruke tancujú originálne keltské piesne s ľúbostnými piesňami Stredomoria a nemeckými sonátami.

  PIATOK 17. 8.

  10.00 Grand hotel Matej

  Prekladateľský seminár

  Zameraný na tvorbu slovenských básnikov, ktorých antológia vyjde pri príležitosti slovenskej účasti na knižnom veľtrhu Livre Paris 2019, kde bude upriamená pozornosť na slovenskú literatúru formátom Bratislava – pozvané mesto. Osobné stretnutia autorov a ich prekladateľov vytvárajú spoločný jazyk.

  15.00 Gavalier

  Eros z mušle / autorské čítanie

  Silvia Majerská, Dana Podracká, Veronika Dianišková

  Citovosť, krehkosť, senzuálnosť spojená s imagináciou sa stretáva s kultúrnym a intelektuálnym rozhľadom. Vedomie s podvedomím vo vzájomnej komunikácii s presahmi do mytológie a metafyziky. To všetko ponúkajú básne troch poetiek.

  17.00 Art café

  Pálenie včiel / autorské čítanie

  Linda Maria Baros, Ján Gavura, Guillaume Métayer

  Linda Maria Baros – poetka, prekladateľka a vydavateľka, šéfredaktorka medzinárodnej básnickej revue, laureátka a hlavná tajomníčka Apollinairovej ceny – vydala šesť básnických zbierok, jej básne sú preložené do 35 jazykov, preložila 38 kníh.

  Guillaume Métayer básnik, esejista a prekladateľ z maďarčiny a nemčiny, nás svojimi básňami zo zbierky Fúgy/Fugues zavedie do Paríža.

  Ján Gavura – básnik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg sa inšpiruje vo svojej poézii mytológiou, legendami či biblickými textami, príznačné sú preňho motívy silných a súčasne plachých dravcov (kaňa, vlk), ktoré vzbudzujú prirodzený rešpekt, no udržiavajú si odstup a napriek tomu nestrácajú prehľad.

  19.30 Rytierska sála Starého zámku

  Na polceste tvrdosti / poetické predstavenie

  Réžia Michel de Maulne, účinkujú: Magda Vášáryová, Lucia Letková, Peter Šulej, Mária Ferenčuhová, Agda Bavi Pain, Michal Habaj, violončelo Ján Bogdan

  V textoch ôsmich básnikov, ktorí vstupovali do poézie v druhej polovici deväťdesiatych rokov, sa strieda nadšenie z nových technológií, cez romanticko-nostalgické ohliadnutia až po záujem o najvšednejšie veci. Každý z ôsmich básnikov (Michal Habaj Katarína Kucbelová, Peter Macsovszky, Agda Bavi Pain, Nóra Ružičková, Martin Solotruk, Peter Šulej), ktorí nachádzajú spoločnú platformu v časopise Vlna a vo vydavateľstve Drewo a srd, je svojskou individualitou s osobitnou poetikou. Antológia z ich tvorby by mala vyjsť vo francúzskom preklade Silvie Majerskej vo vydavateľstve Castor Astral. Niektorí z poetiek a básnikov sa na scéne stretnú s herečkami Magdou Vášáryovou, Luciou Letkovou a hercom Michelom de Maulne.

  SOBOTA 18. 8.

  10.30 Art café / autorské čítanie

  Predstavia sa štiavnickí autori Rút Lichnerová, Anton Hykisch.

  Bohatá história slávneho mesta ponúka inšpirácie prozaikom vo viacerých žánroch.

  Francúzske texty čítajú Anne Marie Bélime a Nicolas Guy.