Krst novej knihy Evy Luky


(02. 09. 2018, 17:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Divadlo Ticho a spol., Bratislava
 • Viac o podujatí

  Pozývame vás na krst knihy pre deti od 1 do 111 rokov 

  Pani Kurčaťová 1 Evy Luky

  2. septembra 2018 o 17,00 v priestoroch divadla Ticho a spol., v Bratislave.

  Súčasťou krstu bude aj výstava autorkiných knižných ilustrácií. Moderuje Dado Nagy.

  Eva Luka patrí k básnikom-senzualistom, ktorí napriek abstrakcii jazyka prežívajú báseň telesne. Básne majú často pôvod v intenzívnom emotívnom zážitku, kde konkrétnu skúsenosť bohato dopĺňajú sny, vízie a fantazijné obrazy s archetypálnym pozadím. Nechýba im kauzalita, ale veľký vplyv emócií a sústredenie sa na výpoveď z podvedomia oslabujú logiku básní. Poézia E. Luky sa dá dobre opísať definíciou hlbinnej psychológie; autorka sa totiž zvyčajne usiluje postihnúť pudovo dynamické vzťahy v emočnej a vo vôľovej oblasti. V čitateľovi stimuluje body uložené hlboko, na opačnom póle od centra racionality. Aktivizuje vrstvy, ktoré človeka formujú, ale nemajú vlastný jazyk, aby odpovedali verbálne. Čitateľská reakcia je radikálna, vzrušená rovnako, ako bola autorka v čase básnickej extázy pred písaním a počas písania.