Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2018


(30. 09. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, mesto Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov

  vypisujú

  XXVI. ROČNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO

  PRE STREDOŠKOLÁKOV A DOSPELÝCH

  STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA

  Propozície súťaže

  1. Literárna súťaž je vypísaná v žánroch:

  I. PRÓZA

  II. POÉZIA

  2. Vekové kategórie:

  I. MLÁDEŽ 15 – 20 rokov

  II. DOSPELÍ nad 20 rokov – neobmedzene

  3. Tematické oblasti:

  a) bez obmedzenia žánru a témy

  b) „Osmičky v dátumoch našich dejín“

  4. Podmienky:

  V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

  Príspevky do súťaže treba poslať:

  a) v 3 exemplároch písaných na PC/strojom (sú určené pre porotu) na adresu:

  Verejná knižnica Michala Rešetku Hasičská č. 1, 911 82 Trenčín

  b) jeden exemplár na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk

  Uzávierka súťaže je 30. 9. 2018.

  Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

  Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a emailový kontakt.

  Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

  Práce bude posudzovať odborná porota renomovaných autorov – členov Spolku slovenských spisovateľov

  Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2018.

  Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na www.vkmr.sk.

  Kontakt: Jana Poláková, Inovecká 3/44, 91101 Trenčín, tel.: 0910 176524

  Tešíme sa na Vaše príspevky!