Skončil sa 16. ročník Capalestu


(21. 08. 2018)
  •  Na frankofónnom festivale v Banskej Štiavnici sa tentoraz (od 16. do 18. augusta) publikum stretlo s dvomi francúzskymi autormi – poetkou a prekladateľkou rumunského pôvodu Lindou Mariou Baros a básnikom a prekladateľom z nemčiny a maďarčiny Guillamom Métayerom a našimi autormi Jánom Gavurom, Agda Bavi Painom, Máriou Ferenčuhovou, Michalom Habajom, Petrom Šulejom, Veronikou Dianiškovou, Evou Tomkuliakovou, Danou Podrackou, Silviou Majerskou , Rút Lichnerovou a a Antonom Hykischom a na pracovný prekladateľský seminár prišla aj Nóra Ružičková. Prevaha slovenských autorov vychádzala zo zamerania festivalu ako predprípravy na budúcoročné hosťovanie Slovenska na medzinárodnom knižnom festivale v Paríži Livre Paris. Reprezentatívne ukážky z tvorby ôsmich autorov z okruhu vydavateľstva Drewo a srd, z ktorých bolo zostavené aj inscenované poetické pásmo Na polceste tvrdosti, uvedené ako hlavný piatkový večerný program na Starom zámku, budú zaradené do antológie, ktorá v preklade Silvie Majerskej vyjde vo vydavateľstve Castor Astral. Na predstavenie na Starom zámku prišlo početné domáce publikum, ale aj viacerí návštevníci Banskej Štiavnice. Z dovolenky na Počúvadle prišla aj Emília Vášáryová, ktorej sestra Magda vo francúzštine interpretovala básne našich autorov. Aj prekladateľský seminár v piatok dopoludnia bol venovaný finálnym prácam na tejto antológii a individuálnymi konzultáciami prekladateľky s autormi pokračoval každú voľnú chvíľu.

    Francúzski hostia sa predstavili spolu s Jánom Gavurom v programe Pálenie včiel v Art café v piatok popoludní. Veľký záujem početného publika neodradil ani letný dážď, do konca si vypočuli verše Lindy Marie Baros v slovenskom preklade v prednese Ľudmily Klimkovej. Na všetkých podujatiach sa ukázalo, že Capalest má už svojich stálych nadšených divákov, ktorí nevynechali ani jedno autorské čítanie, najmä domácich autorov – Danu Podrackú, Rút Lichnerovú a Antona Hykischa si prišli vypočuť vo veľkom počte. Hoci festival sa tento rok uskutočnil v menšom rozsahu, podľa bezprostredného ohlasu divákov nesklamal ich očakávania, naopak súčasná poézia patrí k letnej Banskej Štiavnici.

    Poetické programy pripravilo Literárne informačné centrum, všetky dvojjazyčne moderovala Miroslava Vallová.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013