Horákova Štiavnica 2018/2019


(20. 12. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Regionálna súťaž

  Horákova Štiavnica

  2018/2019

  XXV. ročník

   

  Uzávierka súťaže: 20. december 2018

  Vyhodnotenie: január 2019

  Kategórie

  I. Poézia:

  2. až 4. ročník / 5. až 9. ročník

  II. Próza:

  2. až 4. ročník / 5. až 9. ročník

  III. Práce autorov zo slovenských škôl v zahraničí

  Podmienky súťaže:

  Text musí obsahovať: meno a priezvisko, názov a adresu školy, triedu a vek, mailový kontakt na pedagóga.

  Súťažné práce musia byť pôvodnými práca-mi autorov.

  Práce môžu byť zaslané mailom i poštou.

  Ocenené budú tri najlepšie práce v každej kategórii a budú uverejnené v malom zborníku, ktorý pošleme každej zúčastnenej škole.

  Tešíme sa na Vaše práce!

  Propozície Horákova Štiavnica.pdf