LIC na Bibliotéke 2018


(08. 11. 2018 - 11. 11. 2018)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Incheba, Viedenská cesta, Bratislava-Petržalka
 • s účasťou LIC
 • Viac o podujatí

  Pozývame Vás na Bibliotéku 2018 a dávame do pozornosti program Literárneho informačného centra v stánku LIC a ZVKS.


  ŠTVRTOK 8.11.

  12:00
  Cena Bibliotéky
  Beseda s laureátkou Ceny Bibliotéky za rok 2018
  Moderuje Veronika Šikulová
  Pripravilo LIC

  17:00
  Žiť svoju báseň
  Jeden z našich najvýznamnejších súčasných básnikov Ivan Štrpka sa zhovára s Jánom Štrasserom o svojich literárnych začiatkoch, priateľstve Osamelých bežcov, svojej tvorbe, ale aj súčasnej kultúre.
  Moderuje Miroslava Vallová
  Básne Ivana Štrpku čítajú autor a Šimon Ferstl
  Pripravilo LIC


  PIATOK 9.11.

  13:00
  Som ako morská voda
  Popredný bulharský prekladateľ Asen Milčev predstaví svoj preklad románu Bellevue Ivany Dobrakovovej, ktorá má bulharské korene. V bulharčine vydalo jej román Vydavateľstvo Nauka i izkustvo v Sofii tento rok. Zbierku bulharskej poetky Dimany Ivanovej Som ako morská voda preložil do slovenčiny Igor Hochel, ktorý ju spolu s autorkou predstaví. Zbierka v slovenčine je knižnou novinkou bratislavského vydavateľstva ArsPoetica.
  Pripravilo LIC v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom Bratislava

  17:00
  Od predjaria k pádu režimu
  Najnovší zväzok obsiahlej edície PRAMENE k dejinám Slovenska a Slovákov XIIId zaznamenáva prostredníctvom historických dokumentov turbulentné obdobie rokov 1960 – 1989 na Slovensku. O historických udalostiach tohto obdobia budú besedovať editor edície historik Pavel Dvořák a vedúca autorského kolektívu historička Jaroslava Roguľová.
  Moderuje Peter Turčík
  Pripravilo LIC

  18:00
  Slováci pri budovaní základov Československej republiky
  100. výročie vzniku ČSR si pripomíname listovaním
  v PRAMEŇOCH (zv. XIIa). Publikácia obsahuje od prvých dokumentov, ktorými sa Slováci prihlásili k „účasti na
  utvorení samostatného štátu pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska“, až po prvé desaťročie spolužitia. O tom, ktoré zo základov Československej republiky pretrvali bude diskutovať historik Róbert Letz.
  Moderuje Peter Turčík
  Pripravilo LIC


  SOBOTA 10.11.

  13:00
  Rómske talenty z Paľikerav
  O tom, že Rómovia nemajú talent len na spev a tanec, ale aj na poéziu, nás presvedčia členky literárneho klubu vysokoškolákov ukážkami zo svojej tvorby.
  Účinkujú: Iveta Horváthová, Michaela Peštová, Lukáš Vávra, Mgr. Lýdia Pompová
  Moderujú: Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár
  Pripravilo LIC

  15:00
  Na sútoku Sávy a Dunaja
  – tam sídli vydavateľstvo Službeni glasnik v Belehrade, ktoré prezentuje preklady do srbčiny literárnovedných diel Františka Mika Prolegomena za semiotiku bića, Antona Popoviča Estetska metakomunikacija a antológiu slovenskej literárnej vedy od druhej polovice 20. storočia Modeli i diskursi slovačke nauke o književnosti. Publikácie edične pripravil a do srbčiny preložil prof. Dr. Michal Harpáň, vyšli s podporou SLOLIA, komisie LIC. Literárnovedné diela prezentuje ich redaktor prof.Dr. Gojko Tešić.
  Moderuje prof. Peter Zajac
  Pripravili vydavateľstvo Službeni glasnik a LIC

  16:00
  Pohyb k nehybnosti
  Fotograf Anton Šmotlák zachytil svojím objektívom literárny život na Slovensku od začiatku 60. do konca 70. rokov. Literárni vedci Vladimír Barborík a Vladimír Petrík z bohatého fotografického archívu vybrali takmer 150 záberov, ktoré vystihujú rozdiely literárneho vývinu po okupácii Československa roku 1968, a pripravili sprievodné texty.
  Diskutujú: literárni vedci Vladimír Barborík a Peter Darovec
  Moderuje Radoslav Passia
  Pripravilo LIC

  17:00
  Krvavé sonety / The Bloody Sonnets
  Najvýznamnejšie básnické dielo slovenskej literatúry s protivojnovou tematikou P. O. Hviezdoslava vychádza prvýkrát v angličtine v Literárnom informačnom centre. Predstaví ho prekladateľ, írsky básnik a prozaik John Minahane.
  Interpretácia Hviezdoslavových sonetov v angličtine Daniel Hall, v slovenčine Štefan Bučko
  Moderuje Tomáš Ulej
  Pripravilo LIC


  NEDEĽA 11.11.

  11:00
  Pozvanie do básne
  Nedožité deväťdesiate narodeniny jedného z našich najvýznamnejších básnikov 20. storočia Milana Rúfusa si pripomenú jeho priatelia a obdivovatelia jeho poézie.
  Pripravilo LIC

  13:00
  Blízki susedia, vzdialené jazyky
  O prekladoch maďarskej literatúry do slovenčiny diskutujú prekladateľky Timea Becková, Renáta Deáková, Gabriela Magová a Lucia Molnár Satinská. Moderuje Radoslav Passia
  Pripravilo LIC v spolupráci s Maďarským inštitútom v Bratislave

  14:00
  Maďarské impulzy
  O súčasnej maďarskej literatúre, o jej smerovaní a zahraničných prienikoch disku-tujú básnik a publicista Ferenc Czinki, prozaik Viktor Horváth, ktorého román Môj tank vyšiel v slovenčine, a publicista a prozaik Benedek F. Tóth. Moderuje Eva Andrejčáková
  Pripravilo LIC v spolupráci s Maďarským inštitútom v Bratislave

   

  Biblioteka_2018_LIC_plagat_program_A3.pdf