Zbierky poézie "Metafyzická domácnosť I." a "Úvod" na Literárnom kvociente


(29. 10. 2018)
  • O knihách bez obalu sa v pondelok 29.októbra rozprávali literárni vedci a publicisti, ako to už tradične býva s formátom Literárny kvocient. Jeho 21. vydanie sa nieslo v znamení poézie. Moderátor Peter Darovec diskutoval s Jánom Štrasserom, Jánom Gavurom a Viliamom Nádaskayom o knihách Martina Solotruka "Metafyzická domácnosť I." a Erika Grocha "Úvod", ktorú vydal pod pseudonymom Nil. Konkrétne i pseudonym zvolený autorom bol predmetom úvah diskutujúcich o spoločných znakoch týchto zbierok - o nule ako začiatku, úvode a číslici "I." na konci názvu Solotrukovej knihy taktiež. Pri zbierke Úvod vyzdvihli naplnenosť gesta, ktoré si autor zvolil za svoje, pri rozsiahlejšej Solotrukovej knihe zase posun autorovej poetiky, hoci kritizovaná bola rozdielna modalita či rozsah textov.