O rómskom kováčstve na území Slovenka


(23. 11. 2018)
  • Podvečer 22. novembra sa v priestoroch Galérie ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave konala prezentácia knihy autora Arne B. Manna Rómski kováči na Slovensku – Roma Blacksmiths in Slovakia.

    Autor, popredný slovenský vedec z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v tomto vedeckom diele zachytáva náročnú prácu a život rómskych kováčov. Kniha nie je len výsledkom dvoch výskumných projektov, ktorých riešenie v ústave trvalo šesť rokov, ale najmä celoživotnej práce autora. A. Mann sa k téme Rómov dostal v 80. rokoch 20. storočia, zbieral informácie o ich živote na Slovensku a spracoval ich v kontexte ich etnokultúrneho vývoja. Monografia je špecifická svojou témou, pretože publikácie o tradičnom spôsobe života Rómov a o ich kultúre sú na Slovensku skôr výnimkou. Prezentované dielo prináša z minulosti cenné posolstvo o tom, ako sa celé spoločenstvo, ktoré žilo na tomto území, navzájom rešpektovalo. Rómovia kooperovali so spoločnosťou a obyvateľstvom, boli uznávaní majstri a ich práca mala v tradičnom hospodárskom systéme veľký význam.

    Na 400 stranách knihy sú zachytené dejiny rómskeho kováčstva, spôsob práce rómskych kováčov, produkcia ich výrobkov. Autor predstavuje známych rómskych kováčov žijúcich v 20. storočí, ich postavenie v spoločenstve, udržiavanie remesla vytváraním kováčskych dielní a neskôr zameraním sa na umelecké kováčstvo. Autor čerpal z mnohých literárnych a archívnych dokumentov, nepublikovaných a rukopisných prameňov, audiovizuálnych záznamov. Oslovil 180 múzeí, 95 z nich zareagovalo, ale len v 11 našiel materiály, ktoré boli spojené s kováčstvom a ktoré boli vhodné na spracovanie.

    Publikácia s bohatým obrazovým materiálom, ktorá vychádza v slovensko-anglickej paralelnej jazykovej verzii, je ukážkou spolupráce Ústavu etnológie SAV a Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Bez tejto spolupráce by sa knihu pravdepodobne vydať nepodarilo. Vďaka pútavému obsahu si určite nájde veľa priaznivcov nielen v kruhoch odbornej, ale aj laickej verejnosti.

    Ľubica Hroncová

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013