Súvislosti prvorepublikovej kultúry


(23. 11. 2018)
  • Na pôde Ústavu slovenskej literatúry SAV, ale aj neskôr večer v priestoroch bratislavského Artfora, bola predstavená kniha Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislosti Pavlom Janáčkom, Petrom Šámalom a Vladimírom Barboríkom. Táto popularizačná, obrazová výkladová publikácia obsahujúca vyše osemsto strán textu (obohatených o obrázkovú prílohu) vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia samostatného československého štátu ako pokus osloviť širšie čitateľské publikum.

    Z prvej idey autorov a zostavovateľov vytvoriť album k téme prvorepublikovej kultúry sa nakoniec stala obsiahla publikácia, ktorá pozostáva z dvadsaťjeden kapitol venovaných literárnej tvorbe z českého, nemeckého a slovenského prostredia. Okrem toho, že je každá kapitola venovaná výkladu k jednému dielu, ktoré v danom roku vyšlo a jeho dobovej reflexie (13 českých, 4 slovenské a 4 nemecké tituly), zahŕňa aj množstvo iných tematických okruhov. Ponúka prehľad knižnej ponuky daných rokov, náhľad do dobovej typografie (uplatnenie avantgardných grafikov), približuje obraz dobového kníhkupectva, otvára otázku hľadania prekladateľov či literárneho centra slovenského kultúrneho diania, popisuje vznik Pražského lingvistického krúžku alebo aj fungovanie literárnej cenzúry.

    Táto kronika – kalendárium tak predstavuje mozaiku udalostí, ktorá pútavo ukazuje čitateľovi to, čo v učebniciach môže nájsť a čo naopak nie, od literatúry na stránkach dobovej tlače cez populárnu kultúru a jej médiá až po poukázanie na vzťahy medzi komunitami a spoločenstvami v rámci českého a slovenského medzivojnového obdobia.

    Lenka Macsaliová


Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013