Nostalgia dobových pohľadníc


(27. 11. 2018)
  • Chladné novembrové dni nás často vyzývajú k tomu, aby sme voľný čas strávili v teple pri dobrej knihe. Túto možnosť nám ponúklo kníhkupectvo Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave, ktoré pripravilo prezentáciu kníh o Slovensku a Bratislave na starých pohľadniciach. O dvoch knihách a o tom, aký vzhľad mali ulice Bratislavy, mestá a mestečká na Slovensku sa prišli s moderátorom Dadom Nagyom porozprávať Daniel Kollár, Ján Lacika, Ján Hanušin (autori kníh) a ich hostia Mikuláš Huba a Kliment Ondrejka.

    Historicko-geografická kniha Slovensko na starých pohľadniciach 1900 – 1918 vyšla vo vydavateľstve Dajama v roku 2015 a ponúka kolekciu približne 500 pohľadníc z obdobia spred vyše 100 rokov. Myšlienka na vznik publikácie sa u autorov objavila v roku 2004, keď vydali prvú knihu Trenčín na starých pohľadniciach. Odvtedy vzniklo v rámci tejto edície asi 30 kníh, čo autorský kolektív podnietilo k tomu, aby predstavili Slovensko na starých pohľadniciach v ucelenej forme. Ako prvá vznikla publikácia, ktorá mapuje obdobie rokov 1900 – 1918. Z tohto obdobia sa zachovalo veľa pohľadníc, ktoré v rokoch 1900 – 1908 prenikli z Nemecka do celého sveta a ľudia si ich odkladali. Autori hľadali najmä tie, ktoré čo najvernejšie zachytávajú realitu a udalosti typické pre Slovensko tej doby. Kritériom na zaradenie do publikácie bolo aj to, aby na nich boli miesta, ktoré ľudia môžu poznať, nie vyslovené rarity, ale ani úplne všedné miesta.

    Kniha je rozdelená do 22 kapitol podľa historicko-geografických celkov Slovenska, doplnená textami o jednotlivých regiónoch, mestách a dedinách, ich histórii, hospodárstve. Pri vytváraní textov im bola často nápomocná druhá strana pohľadníc, na ktorej podľa dátumu, adresáta, textu alebo známky mohli detailnejšie definovať miesto alebo obdobie, z ktorého pohľadnica pochádza.

    Prezentáciu publikácie o Slovensku doplnilo predstavenie novej knihy z vydavateľstva Dajama Bratislava – retro. Socialistická Bratislava v rokoch 1948 – 1989 autora Jána Laciku, ktorá ponúka plastický pohľad na socialistické mesto rokov 1948 – 1989 a jeho zachytenie na dobových pohľadniciach. Názory na knihu môžu byť kontroverzné, nakoľko každý máme iné názory, myšlienky, inú nostalgiu, udalosti si pamätáme rôzne.

    Ľubica J. Hroncová

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013