Poetická Ľubovňa 2019


(31. 01. 2019 - 31. 01. 2019)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Prešovský samosprávny kraj Ľubovnianske osvetové stredisko Mesto Stará Ľubovňa KDH

  Vyhlasujú XXVII. ročník celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov s udelením ceny o. Vasiľa Kočembu

  POETICKÁ ĽUBOVŇA

  Podmienky súťaže:

  - súťaže sa môže zúčastniť stredoškolská a vysokoškolská mládež a dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže

  - vyžadujú sa kratšie literárne útvary poézia 3 – 7 básní, 2 – 3 prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán

  - porota udelí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii, mimoriadne ceny organizátorov a ceny za poéziu a prózu s náboženskou tematikou

  - vyhodnotenie literárnej súťaže Poetická Ľubovňa a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni v mesiaci marec 2019 (víťazom bude zaslaná pozvánka)

  Výsledky budú po vyhodnotení zverejnené na stránkach: www.osvetalubovna.sk, www.staralubovna.sk

  Súťažné práce (uviesť meno a priezvisko, vek, adresu, mailový kontakt)

  zasielajte v troch tlačených exemplároch a raz v elektronickej podobe do 31. januára 2019

  na adresu (obálku označte heslom Poetická Ľubovňa):

  Ľubovnianske osvetové stredisko

  Nám. gen. Štefánika 5

  064 01 Stará Ľubovňa

  a na adresu: osvetasl@nextra.sk

  SÚŤANÉ PRÁCE NEVRACIAME

  Vybavuje: Irina Nováková, 052 / 43 239 83, 0908 998 795

  Pozn.: Zaslaním súťažných prác nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane os. údajov.

  Propozície: propozície Poetická Ľubovňa 2019.pdf