Esej Jána Johanidesa


(08. 01. 2019 - 18. 03. 2019)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • s účasťou LIC
 • Viac o podujatí

  Esej Jána Johanidesa – 9. ročník

   

  Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú: Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku.

   

  Súťaž sa vyhlasuje dňa 8. januára 2019. Termín uzávierky: 18. marec 2019. Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák z ktorejkoľvek školy na území Slovenska. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo spisovateľov a odborných pracovníkov Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené 16. apríla (utorok) 2019 v Dome kultúry Šaľa, SNP 16, 927 01 Šaľa, spojené s hodnotením ocenených prác. Hlavnou cenou súťaže Esej Jána Johanidesa je honorované uverejnenie víťaznej práce v mesačníku Knižná revue.

  Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

   

  Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov a spoluvypisovateľov súťaže, prípadne v školských časopisoch.

  Tri myšlienky Jána Johanidesa pre Esej Jána Johanidesa 2019:

  Náš súčasný stiesňujúci svet, v ktorom sa čoraz väčšmi stmieva, je našťastie ešte vždy aspoň kde-tu osvetľovaný spoľahlivými lampami.

  (pomôcka: Johanides pod lampami myslí šerosvit, rembrandtovské osvetľovanie intimity, súkromia i sveta. Toto osvetlenie je vzájomné. Ak ho vytvárame, aj ono osvetľuje nás a vytvára útočisko.)

  Občas sa zdá, že rozhodnutie znamená zmenu smeru. Azda. Ale viete, že rozhodnutie nesmeruje k cieľu, pre ktorý ste sa vlastne rozhodli.

  (pomôcka: Slobodná vôľa nás často vrhá do rozhodnutí, ktoré sú predčasné. Neskôr sa ukáže, že to, pre čo sme sa rozhodli, bolo len chvíľkové pobláznenie a v podstate sme to nechceli.)

  Každý sa prekvapí, keď skonštatuje, že jeho zážitky sú v rozpore s predstavou, ktorú mal o svojich citoch.

  (pomôcka: Rozpor medzi realitou a predstavou zasahuje naše city a môže spôsobovať vnútorné trhliny či zranenia -- alebo nové rozpoznanie podstaty v nás.)

   

  Súťažné práce treba zaslať do 18. marca 2019 v elektronickej podobe na adresu: maria.fillova@litcentrum.sk

  Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, vek a názov školy vrátane adresy a mena pedagóga.

  Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovila.

   Esej Jana Johanidesa_2019_plagat A4.pdf

  Esej Jána Johanidesa9.docx

  Kontaktné adresy organizátorov: ,

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013