Bol vyhlásený 9. ročník súťaže Esej Jána Johanidesa


(08. 01. 2019)
  • Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku vyhlásili 9. ročník súťaže Esej Jána Johanidesa. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci slovenskí stredoškoláci, ktorí do uzávierky zašlú svoj esejistický text, ktorý reflektuje vybrané myšlienky Jána Johanidesa.

    Viac informácií nájdete na http://www.litcentrum.sk/68230